Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP povodom ispitivanja posle podignute optužnice da li postoje pritvorski razlozi prema optuženom, ako u optužnici nije stavljen predlog da se optuženi pusti na slobodu (slučaj kada odlučuje veće Višeg suda jer Osnovni sud nema svoje veće) 


Član 269. stav 2. u vezi sa članom 570. ZKP

Kv. br. _________

VIŠI SUD u _________ u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ - i članova veća-sudija: ________________ i ________________, sa sudijskim pripravnikom _______________ zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv optuženog ________________ iz ___________ zbog krivičnog dela ubistva na mah iz člana 115. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po službenoj dužnosti, a u skladu sa članom 269. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na sednici veća održanoj ____________ godine, doneo je sledeće:
R E Š E N J EUKIDA SE pritvor protiv optuženog __________________ iz ___________, određen rešenjem istražnog sudije Osnovnog suda iz ____________ Ki. br. ________ od ___________ godine, a optuženi se IMA ODMAH PUSTITI NA SLOBODU.