Rešenje kojim se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja 

i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ 

zamenjuje merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja 

na slobodi iz člana 82. stav 2. KZ 


Član 510. st. 1. ZKPKv. br. __________


VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i članova veća - sudija, ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu Komisije lekara KPD Bolnice __________ od __________ godine na sednici veća održanoj __________ godine doneo je sledećeR E Š E N J EOBUSTAVLJA SE primenjivanje mere bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ prema ______________ iz ______________, izrečene rešenjem Višeg suda u ____________ K. br. __________ od __________ godine zbog krivičnog dela ubistvo u pokušaju iz člana 113. u vezi člana 30. KZ i ista SE ZAMENJUJE merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi iz člana 82. stav 2. KZ.