Posebne odredbe - skraćeni postupak i izricanje kazne