ODBIJAJUĆA PRESUDA U UPRAVNOM SPORU UZ OBAVEZNU RASPRAVU

(Čl. 40. st. 1. i 2. u vezi čl. 34. st. 2. ZUS-a)Republika Srbija

Upravni sud

U _____________/___

Datum ____________

BeogradU   I M E   N A R O D AUPRAVNI SUD u Beogradu, u veću sastavljenom od sudija _______________, predsednika veća, _______________ i ________________, članova veća, sa savetnikom suda ________________, zapisničarem, rešavajući u upravnom sporu po tužbi tužioca ______________ iz _______________ ul. _______________ br. ____ protiv rešenja Ministarstva za urbanizam, stambeno-komunalne delatnosti i građevinarstvo, ____________ okrug iz ______________, uz učešće zainteresovanog lica Srbijašume iz Beogarada, šumsko gazdinstvo iz _____________, u predmetu stambenom, po održanoj javnoj raspravi, dana ____________. godine, doneo jeP R E S U D UТUŽBА SE ODBIJA