Žalba na presudu prvostepenog suda


Član 46. stav 2. tačka 4. i član 363. stav 1. i član 364. stav 3.  ZKP
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ______________________________ OSNOVNOM SUDU u ___________


ZA 


VIŠI SUD u _____________

___________________


Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 4. i člana 364. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), protiv presude _____ Osnovnog suda u _____________ K.br _________ od _______ u zakonskom roku, izjavljujem, 


Ž A L B U


  • zbog bitnih povreda  odredaba krivičnog postupka – član 367. tačka 1. u vezi člana 368. stav 1. tač. 1 - 11. ZKP


  • zbog  povrede krivičnog zakona – član 367. tačka 2. ZKP, u vezi člana 369. tač. 1 - 5. ZKP


  • zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja - član 367. tačka 3. u vezi sa članom 370. st. 1. i 2. ZKP


  • zbog odluke o krivičnoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi, troškovima krivičnog postupka – član 367. tačka 4. u vezi sa članom 371. st. 1 - 4. ZKP.