Žalba – Član 46. stav 2. tačka  4. i član 458. ZKP

Žalba na presudu istražnog sudije na osnovu člana 455. ZKP          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________
___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


ZA 


APELACIONI SUD u ______________                                                                               _________________


Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 4. i člana 458. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), protiv presude istražnog sudije _____ opštinskog suda u ____________ K.br _________ od _______ u zakonskom roku, izjavljujem, Ž A L B U


  • zbog bitnih povreda  odredaba krivičnog postupka – član 367. tačka 1. u vezi člana 368. stav 1. tač. 1 - 11. ZKP


  • zbog  povrede krivičnog zakona – član 367. tačka 2. ZKP, u vezi člana 369. tač. 1 - 5. ZKP


  • zbog odluke o krivičnoj sankciji, oduzimanju imovinske koristi, troškovima krivičnog postupka – član 367. tačka 4. u vezi sa članom 371. st. 1 - 4. ZKP.