Žalba javnog tužioca protiv odluke veća u postupku puštanja na uslovni otpust


Član 522. stav  5.  ZKP

                 Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt. br.  ­­­­­­__________________

Datum  __________________

Mesto  ___________________

___________ OSNOVNOM SUDU u ___________


ZA 


APELACIONI SUD u _____________


__________________Na osnovu člana 46. stav 2. tačka 4. člana  522. stav 5. i člana 398. Zakonika o krivičnom pos-tupku (ZKP), protiv rešenja KV broj __________, ______________ Osnovnog suda u ___________, od _____________, u zakonskom roku,1)* izjavljujem


Ž A L B U


  • zbog bitnih povreda  odredaba krivičnog postupka – član 367. tačka 1. u vezi člana 368. stav 1. tač. 1 - 11. ZKP.


  • zbog  povrede krivičnog zakona – član 367. tačka 2. ZKP u vezi člana 369. tač. 1 - 5. ZKP 2)*


  • zbog pogrešnog ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja - član 367. tačka 3. u vezi sa članom 370. st. 1. i 2. ZKP.