Žalba branioca optuženog protiv rešenja o sprovođenju istrage 


Član 243. stav 5. ZKPKi. br. ____/____VIŠEM SUDU u ____________
Protiv rešenja tog suda KI. br. _____/_____ od ______________ godine, u zakonskom roku podnosimŽALBURešenjem toga suda Ki. br. ___/___ pokrenuta je istraga protiv okrivljenog _______________ iz _________ zbog osnovane sumnje da je počinio krivično delo iz člana 348. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika (KZ) u sticaju sa krivičnim delom krađe iz člana 203. stav 1. KZ.


Branilac okrivljenog __________ prigovara navodima dela dispozitiva: DA je u toku ________ godine okrivljeni neovlašćeno nabavio i držao veću količinu municije lovačke ____________, iznosio pakovanje gotovih kapisli u kojima se nalazilo po ______ komada kapisli.


Naime, nije tačno da je to bilo u godinama kako je navedeno u rešenju, tačno je da to bilo __________ godine.


Takođe, nije tačno da je iznosio pakovanja gotovih kapisli u kojima se nalazilo po _______ komada.


Tačno je, međutim da je u pomenutom vremenskom periodu iznosio kapisle neupakovane u rinfuzi - rasutom stanju, u džepovima. Kutije za pakovanje kapisli je naknadno iznosio prazne, pa je u njih kući pakovao kapisle.