Žalba branioca optuženog na rešenje o produženju pritvora pošto je optužnica stupila na pravnu snagu


Član 146. stav 5. u vezi stava 2. ZKP


Kv. br. _____/_____VIŠEM SUDU

________________

za


APELACIONI SUD U _____________

________________Optuženi ______________, blagovremeno ulaže preko svog braniocaŽALBU


Protiv rešenja Višeg suda u ______________, Kv. br. ____/______.


Označenim rešenjem je produžen pritvor optuženom ____________ na osnovu člana 142. stav 1. tačka 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).


Kao razlog za produženje pritvora po označenom osnovu Viši sud je naveo: 


- ranije osuđivan za krivično delo iz člana _____ Osnovnog krivičnog zakona (OKZ)