Zapisnik o rekonstrukciji 

Član 111. ZKP
K. br. ________
Z A P I S N I K 


O REKONSTRUKCIJI
sačinjen od strane predsednika veća-sudije Višeg suda u _______________ u krivičnom predmetu protiv optuženog _________________ iz ______________ zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 2. u vezi sa članom 289. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ).
Prisutni:


Predsednik veća-sudija                                   Zamenik Višeg javnog tužioca  

__________________                                    ____________________Zapisničar                                                      Optuženi

__________________                                    ____________________Branilac optuženog advokat 

_____________________


iz ___________________Članovi Komisije veštaka 

Saobraćajnog fakulteta 

u ____________ 

Prof. dr ________________

______________________Oštećeni _______________