Zapisnik o glavnom pretresu gde je vršeno filmsko snimanje 


Član 312. stav 2. u vezi sa članom 179. stav 2. ZKPK ___/___
Z A P I S N I K 


O GLAVNOM PRETRESU

(pred okružnim sudom)

Održanim pred Višim sudom u ____________ na dan _____________ godine
       Sastav veća         Stranke, branioci i zastupnici


       Predsednik veća         Tužilac: _________________


Sudija: ___________________        ________________________       Članovi veća          


       Sudija: ___________________        Optuženi: __________________


               _________________________

Sudije porotnici:        

                _________________________


       _______________________        Branilac: __________________


       _______________________        _________________________


       _______________________        _________________________


Zapisničar:                 Oštećeni: __________________