Zapisnik o prijemu krivične prijave 


Član 224. st. 1. i 2. ZKP
          Republika Srbija


_________________________

                    (nadležno)

TUŽILAŠTVO u ____________


Kt.br.  ­­­­­­___________________

Datum: __________________

Mesto: ___________________ZAPISNIK O PRIJEMU KRIVIČNE PRIJAVEBez poziva je pristupio građanin _______________________, iz ____________, te izjavi da želi da usmeno podnese krivičnu prijavu protiv______________________, zbog krivičnog dela ________________ iz člana ________, te upozoren na posledice lažnog prijavljivanja IZJAVI: _____________________________________________________ ______________________________________________________________________.