ZAHTEV ZA PREISPITIVANJE PRESUDE 

(Član 49. ZUS-a)


VRHOVNOM KASACIONOM SUDU 

                                                                                                 Beograd

Nemanjina 9

Tužilac: __________________ iz ________________ ul. ______________ br. ___


Tuženi organ:         Ministarstvo za urbanizam, komunalno stambene delatnosti i građevinarstvo ______________ okrug ______________


Protivna stranka: __________________ iz _______________ ul. _________ br. ____OSNOV:        Preispitivanje presude Upravnog suda u Beogradu 

         U-___/___ od ____________. godine
ZAHTEV


ZA PREISPITIVANJE PRESUDE