Zahtev Narodnoj skupštini za izdavanje odobrenja za krivično gonjenje


Član 214. stav 1. ZKP REPUBLIKA SRBIJA


NARODNA SKUPŠTINAOdbor za mandatno - imunitetska pitanja

____________________ tužilaštvu u ______________, Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijat u __________, UKP ________ odeljenje  (OUP _______ ),

dana ________  godine, podnelo je krivičnu prijavu protiv _____________________, iz ______________, ulica ______________________ broj ______, zbog osnovane sumnje da je (su) izvršio (izvršili) krivično delo ______________________ iz člana __________. Naime, iz krivične prijave i priloga proizilaze osnovi sumnje da je (su):


Dispozitiv zahteva za sprovođenje istrage; neposredne optužnice, optužnice ili optužnog predloga - ______________________________________________________________


Čime bi (su)  osumnjičeni ______________________________, izvršio (izvršili) krivično delo _____________________ iz člana ________.


S obzirom da imamo saznanja da je (su) osumnjičeni _______________________ poslanik (poslanici) u Narodnoj skupštini, potrebno je da nam dostavite odobrenje za krivično gonjenje, kako bi smo mogli da postupamo u ovoj krivično-pravnoj stvari, odnosno da pokrenemo krivični postupak u skladu sa članom 214. stav 1. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP).