Zahtev MUP-a javnom tužiocu - za prethodno odobrenje, radi uzimanja otisaka prstiju i dlanova od lica - radi eliminacije


Član 231. stav 3. ZKPRepublika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u _________________________                                          Br. Uv. _________

Broj _________________________________

Dana _________________ 20_______godine
_____________________ TUŽIOCU U _____________________
ZAHTEV ZA PRETHODNO ODOBRENJE


radi uzimanja otisaka prstiju i dlanova od lica radi eliminacijeMolimo da na osnovu člana 231. stav 3. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), date prethodno odobrenje za uzimanje otisaka prstiju i dlanova od lica:


1. _________________________, ________________, _________________, ____________

             (ime i prezime)                       (ime oca)                    (adresa)                (JMBG)