Zahtev MUP za prethodno odobrenje istražnog sudije radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju od osumnjičenih


Član 231. stav 2. ZKP
Republika Srbija 

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA

Sekretarijat u ______ _______________                                                   Foto broj ______

_________________________________                                                   Veza KU _______

Broj ____ _____________

_____________ 20__ godine
Istražnom sudiji ______________________ suda u _____________Z A H T E V 


ZA PRETHODNO ODOBRENJE


radi fotografisanja i uzimanja otisaka prstiju i dlanova od osumnjičenihMolimo da na osnovu člana 231. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), date prethodno odobrenje za fotografisanje i uzimanje otisaka prstiju i dlanova od osumnjičenih:


1. _____________________, ____________, __________________, ___________________

           (ime i prezime)               (ime oca)                  (adresa)                     (JMBG)


2. _____________________, ____________, __________________, ___________________

           (ime i prezime)               (ime oca)                  (adresa)                     (JMBG)


3. _____________________, ____________, __________________, ___________________

           (ime i prezime)               (ime oca)                  (adresa)                     (JMBG)


4. _____________________, ____________, __________________, ___________________

           (ime i prezime)               (ime oca)                  (adresa)                     (JMBG)


5. _____________________, ____________, __________________, ___________________

           (ime i prezime)               (ime oca)                  (adresa)                     (JMBG)Daktiloskopski materijal i fotografije biće uloženi u odgovarajuće evidencije, jer je protiv navedenih registrovanih lica podneta krivična prijava, ili izveštaj kao dopuna krivične prijave, broj KU _____________________, povodom krivičnog dela __________________________ ______________________________ učinjenog na štetu ________________,