USTUPANJE STEČAJNOM SUDU

- član 91. stav 4. i član 118. stav 2.  Zakona o stecaju - varijanta 2


NEPOSTOJANJE KONKURENCIJE DVE ISKLJUČIVE MESNE NADLEŽNOSTI

- obe stranke u stečaju - "Postupak o osporenom potraživanju":
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___