USTUPANJE STEČAJNOM SUDU

- član 91. stav 4. i član 118. stav 2.  Zakona o stecaju - varijanta 1


SHODNA PRIMENA KOD STEČAJA BANKE ILI DRUŠTAVA ZA OSIGURANJE
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___