Uređenje tužbe - otklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti

- član 80. st. 1. i 3. ZPP - varijanta 3GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________________, radi utvrđenja osporenog potraživanja, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        NALAŽE SE TUŽIOCU da označi vrednost predmeta spora.