Uređenje tužbe - otklanjanje nedostatka stranačke sposobnosti

- član 80. st. 1. i 3. ZPP - Varijanta 2


- u sporu radi poništaja ugovora i iseljenja:
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ______________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ______________________________________, radi poništaja ugovora i iseljenja, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE