Uređenje tužbe - naznačavanje vrednosti predmeta spora

- član 192. st. 1. i 3. ZPP - Varijanta 1


- u sporu radi činidbeGrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ____________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________________________, radi činidbe, vrednost predmeta spora nije označena, u postupku prethodnog ispitivanja tužbe, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE