Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP – troškovi potrebni radi vođenja parnice – član 154 ZPP - varijanta 5GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U __________________ i to sudija ________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ______________, protiv tuženog _____________________________, čiji je punomoćnik ___________________, advokat iz ___________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA JE POVUČENA