Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva - član 157. stav 1. ZPP i ukidanje rešenja o izvršenju u obavezujućem delu - i član 465. stav 1. ZPP u vezi člana 49. stav 4. ZIO - varijanta 2GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz __________________, protiv tuženog _____________________, čiji je punomoćnik ____________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        TUŽBA JE POVUČENA, pa se rešenje o izvršenju na osnovu verodostojne isprave ovoga suda Iv. ______/__ od _________godine ukida u obavezujućem delu.