Troškovi postupka - povlačenje tužbe odmah posle ispunjenja zahteva

- član 157. stav 1. ZPP - varijanta 1GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___

       

PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I  -        TUŽBA JE POVUČENA.