Troškovi postupka – glavni dug plaćen posle podnošenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP
GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___

       


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _______________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik _________________, advokat iz ________________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz _____________, radi ___________, vrednost predmeta spora ________ dinara, izvan ročišta, dana ________ godine, doneo je: