Naknada troškova postupka i isplata privremenom zastupniku tuženog posle povlacenja tužbe - član 157. stav 1. ZPP:GrbREPUBLIKA SRBIJA

PRIVREDNI SUD U ____________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)


_______ P ____/___


PRIVREDNI SUD U ________________ i to sudija _________________ kao sudija pojedinac, u privrednom sporu tužioca __________________, čiji je punomoćnik __________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ___________________, čiji je privremeni zastupnik ________________, advokat iz __________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE

       

I -        TUŽBA JE POVUČENA.