Stvarna nenadležnost – stečaj pre podnošenja tužbe - član 17. stav 1. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudovaGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _______________________, čiji je punomoćnik ______________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog _________________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I -        VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.