Stvarna nenadležnost – likvidacija privrednog društva - član 17. stav 1. ZPP i član 25. stav 1. tačka 4. Zakona o uređenju sudova - varijanta 2


VANSUDSKA – DOBROVOLJNA LIKVIDACIJA PRIVREDNOG DRUŠTVA POKRENUTA POSLE PODNOŠENJA TUŽBEGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___

       

VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca ________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ________________________________, čiji je punomoćnik _______________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora ____________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        OSNOVNI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.