Stvarna i mesna nenadležnost – stečaj banke - član 91. stav 3. Zakona o stečaju
GrbREPUBLIKA SRBIJA

OSNOVNI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

               (sedište suda)_______ P ____/___


       

OSNOVNI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca _____________________, čiji je punomoćnik ________________________, advokat iz _______________, protiv tuženog ____________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora __________ dinara, izvan ročišta, dana _______ godine, doneo je:


REŠENJE