Stvarna i mesna nenadležnost – stečaj privrednog društva - član 91. stav 3. Zakona o stečajuGrbREPUBLIKA SRBIJA

VIŠI SUD U ______________

_____________________/______

       (oznaka i broj predmeta)

______________________ godine

                (datum)

____________________________

____________________________

               (sedište suda)

_______ P ____/___


VIŠI SUD U ______________ i to sudija __________________ kao sudija pojedinac, u sporu tužioca __________________________, čiji je punomoćnik __________________________, advokat iz ______________, protiv tuženog ______________________________, čiji je punomoćnik ______________________, advokat iz ________________, radi ___________, vrednost predmeta spora _________ dinara, izvan ročišta, dana _________ godine, doneo je:


REŠENJE


I  -        VIŠI SUD U ______________ OGLAŠAVA SE STVARNO I MESNO NENADLEŽNIM za postupanje u ovom sporu.