Službena beleška o obaveštenju primljenom od lica koje se nalazi u pritvoru 


Član 226. stav 10. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                ______Br._______

Sekretarijat u _____________________

________________________________

Broj ____________________

_____________ 20____ godine

________________________
SLUŽBENA BELEŠKA

O OBAVEŠTENJU PRIMLJENOM OD LICA KOJE SE NALAZI 

U PRITVORUNa osnovu člana 226. stav 10. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), a po odobrenju _______ ______________________ istražnog sudije ___________________ suda u ______________, lice _______________________________ koje se nalazi u pritvoru

                     (ime i prezime lica)         

rešenjem broj _______, ______________________ suda, po zanimanju ________________, rođen ______________ godine, u ___________________, opština _______________, od oca _____________________, JMBG _________________, sa prebivalištem u _______________, opština __________, ulica ________________, broj ____, dana __________ godine u __________________________________________________________________________,

                                    (naziv ustanove u kojoj okrivljeni izdržava pritvor) 

u vezi ______________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________