Službena beleška o obaveštenju primljenom od građanina 


Član 225. stav 2. ZKP
Republika Srbija

MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA                                                  ______Br._______

Sekretarijat u _________________________

____________________________________

Broj __________________

___________ 20____ godine

______________________

SLUŽBENA BELEŠKA 

OBAVEŠTENJU PRIMLJENOM OD GRAĐANA
Građanin _____________________________, po zanimanju _____________________ rođen ____________________ godine, u __________________, opština __________________, od oca _________________________, JMBG _________________________, sa prebivalištem u _______________, opština _________________, ulica __________________ broj ________, dana _____________ godine, u ______________________, u vezi _____________

                                                  (mesto gde je obaveštenje dato)


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


dao je ovlašćenom službenom licu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Sekretarijata unutrašnjih poslova u ______________________________________________, 

na osnovu člana 225. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), sledeće obaveštenje:


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________


___________________________________________________________________________