Rešenje veća kojim se odbija molba osuđenog 

za puštanje na uslovni otpust 


Član 522. stav 5. ZKPKv br. __________


VIŠI SUD u ________ u veću sastavljenom od predsednika veća - suda ______________ i članova veća - sudija ________________ i ________________ sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu osuđenog ______________  iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja ili eksplozivnih materija iz člana 348. stav 3. u vezi st. 2. i 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući molbi osuđenog za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora izrečene presudom Višeg suda u ____________ K. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine doneo je
R E Š E N J EODBIJA SE molba za puštanje na uslovni otpust sa izdržavanja kazne zatvora _____________ iz ______________, osuđenog presudom Višeg suda u __________ K. br. __________ od __________ godine.