Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP povodom neslaganja istražnog sudije sa zahtevom za sprovođenje istrage ovlašćenog tužioca


Član 243. stav 7. ZKP


Kv. br. ________OSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________, i članova veća-sudija: _________________ i _________________, sa sudijskim pripravnikom _______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih 1)_____________, 2)______________, oba iz _____________, i 3)_______________, iz______________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ) odlučujući povodom neslaganja istražnog sudije ovog suda Ki. br. ____/____ od _____________. godine sa zahtevom za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca _______________ iz ___________, na sednici veća održanoj ____________ godine doneo je:
R E Š E N J ENEMA MESTA SPROVOĐENJU ISTRAGE protiv okrivljenih 1)_____________, 2)____________, oba iz __________ i 3)______________ iz ______________, zbog krivičnog dela prevare iz člana 208. stav 3. u vezi stava 1. KZ po zahtevu za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca ______________________, iz _______________.