Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP po žalbi okrivljenog na rešenje istražnog sudije o određivanju pritvora


Član 143. stav 4. u vezi sa članom 401. stav 3. ZKP


Kv. br. __________

VIŠI SUD u ______________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ________________ i članova veća-sudija: _________________ i __________________, sa sudijskim pripravnikom _____________________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog _________________ iz ______________, zbog krivičnog dela primanje mita iz člana 367. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o žalbi okrivljenog izjavljenoj na rešenje istražnog sudije Višeg suda u _____________ Kri. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj na dan __________ godine, doneo je sledeće

R E Š E N J EODBIJA SE žalba okrivljenog ______________ iz ______________, izjavljena na rešenje istražnog sudije Višeg suda u __________ Kri. br. __________ od __________ godine.