Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP o vraćanju optužnice povodom prigovora na optužnicu, da se istraga sprovede (slučaj kada prvostepeni sud nema dovoljan 

broj sudija)


Član 273. stav 2. ZKP u vezi člana 570. ZKPKv. br. __________


Viši sud u _____________ u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ____________  i članova veća - sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________, iz ______________, zbog produženog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 4. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o prigovoru branioca okrivljenog advokata ______________, iz ______________, izjavljenog protiv optužnice Osnovnog javnog tužioca iz ______________, Kt. br. ________ od __________ godine, po pribavljenom mišljenju Višeg javnog tužioca iz ______________ Ktr. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________ godine doneo je
R E Š E N J EVRAĆA SE optužnica Kt. br. __________ od __________ godine Osnovnom javnom tužiocu iz ______________ kako bi u roku od 3 dana od dana prijema ovog rešenja podneo zahtev za sprovođenje istrage istražnom sudiji Osnovnog suda u __________.