Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP, o određivanju pritvora povodom neslaganja istražnog sudije sa predlogom javnog tužioca da se prema okrivljenima odredi pritvor


Član 143. stav 5. ZKP
Kv. br. __________
VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i članova veća _____________ i ______________, sa stručnim saradnikom ______________, kao zapisničarem u krivičnom predmetu protiv okrivljenih: 1)______________, 2)_____________, 3)____________, 4)____________, 5)____________, 6)_____________, 7)_____________, 8)_____________ i 9)_____________, svih iz ______________, zbog krivičnog dela nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ)rešavajući o neslaganju istražnog sudije sa predlogom javnog tužioca za određivanje pritvora protiv navedenih okrivljenih, na sednici veća održanoj _______ godine doneo je:R E Š E N J E
PROTIV:


1. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj____, 


2. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


3. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


4. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


5. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


6. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


7. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


8. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


9. Okrivljenog ______________________, iz ___________, od oca ____________, rođen _________ godine, sa prebivalištem u ___________ ______________ broj ____, 


Na osnovu člana 142. stav 1. tačka 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)


ODREĐUJE SE PRITVOR


Jer postoji osnovana sumnja da je svaki od ovih okrivljenih učinio po jedno krivično delo nasilničkog ponašanja iz člana 344. stav 2. u vezi stava 1. KZ. 


Pritvor se prema okrivljenima ima računati od momenta kada je svaki od njih lišen slobode i može trajati najduže mesec dana.