Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP o odbijanju predloga za određivanje pritvora povodom neslaganja istražnog sudije sa predlogom javnog tužioca da se prema okrivljenom odredi pritvor


Član 143. stav 5. ZKP u vezi sa članom 570. ZKP

Kv. br. _____/_____ 

VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i članova veća-sudija ___________ i ___________, sa sudijskim pripravnikom ____________, u krivičnom predmetu okrivljenog ____________, iz ____________, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući povodom neslaganja istražnog sudije Osnovnog suda u ______________ Ki. br._____________ od ______________ godine sa predlogom Osnovnog javnog tužilaštva iz ___________ Kt. br. __________ od __________. godine o određivanju pritvora, na sednici veća održanoj na dan __________ godine, doneo je
R E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovan predlog Osnovnog javnog tužioca iz ______________ Kt. br. _________ od _________. godine o određivanju pritvora protiv okrivljenog ______________, zbog krivičnog dela nasilničko ponašanje iz člana 344. stav 1. KZ.