Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP kojim se povodom neslaganja sudije odbacuje kao neuredan zahtev za sprovođenje istrage 


Član 243. stav 7. ZKPKv. br. __________
VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda _____________ i članova veća, sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu okrivljenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), kršenje zakona od strane sudije iz člana 360. KZ i nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. u vezi stava 1. KZ, odlučujući povodom neslaganja istražnog sudije Višeg suda u _________ Ki. br. ________ od _______ godine sa zahtevom za sprovođenje istrage oštećenog kao tužioca ____________, na sednici veća održanoj __________ godine, doneo je
R E Š E N J EODBACUJE SE kao neuredan zahtev za sprovođenje istrage koji je podneo oštećeni kao tužilac ______________ protiv okrivljenog ______________, zbog krivičnih dela zloupotreba službenog položaja iz člana 359. stav 2. u vezi stava 1. KZ, kršenje zakona od strane sudije iz člana 360. KZ i nesavestan rad u službi iz člana 361. stav 2. u vezi stava 1. KZ.