Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP kojim se odbija prigovor protiv optužnice


Član 277. stav 1. ZKP u vezi sa članom 570. ZKP


Kv. br. __________VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije ____________ i članova veća-sudija: _______________ i _______________, sa sudijskim pripravnikom _______________, zapisničarem u krivičnom predmetu okrivljenog ________________ iz ______________, zbog produženog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. u vezi člana 61. Krivičnog zakonika (KZ), rešavajući o prigovoru branioca okrivljenog, advokata ______________ iz ______________, podnetom protiv optužnice Osnovnog javnog tužioca iz ______________ Kt. br. _________ od _________ godine, na sednici veća održanoj ________ godine, doneo jeR E Š E N J EODBIJA SE kao neosnovan prigovor branioca okrivljenog ____________ iz ___________, advokata ______________, iz ______________, podnet protiv optužnice Osnovnog javnog tužioca iz ______________ Kt. br. __________ od __________ godine.