Rešenje veća iz člana 24. stav 6. ZKP da nema mesta optužbi 

i da se krivični postupak obustavlja 


Član 274. stav 1. ZKP u vezi sa članom 281. ZKP 

i u vezi sa članom 570. ZKPKv. br. __________

VIŠI SUD u __________, u veću sastavljenom od predsednika suda - veća ___________ i članova veća sudija: ____________ i ____________, sa ____________, zapisničaremu krivičnom predmetu protiv okrivljenog ____________ iz ____________, zbog krivičnog dela krađe iz člana 203. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući zahtevu predsednika prvostepenog veća za ispitivanje optužnice Osnovnog javnog tužioca iz _________ Kt. br. __________ od __________ godine, na sednici veća održanoj __________. godine, doneo je:
R E Š E N J ENEMA MESTA optužnici Osnovnog javnog tužioca iz ____________ Kt. br. ________ od _______ godine, te se krivični postupak protiv okrivljenog ____________  OBUSTAVLJA.