Rešenje sudije za maloletnike o obustavi postupka 


Član 70. stav 1. ZMKim. __________
VIŠI SUD u ____________, i to sudija za maloletnike ______________, sa zapisničarem ______________, u krivičnom predmetu maloletnog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući o predlogu za obustavu postupka prema maloletnom ______________ Višeg javnog tužilaštva __________ Ktm. br. __________ od _________ godine doneo je dana __________ godine sledećeR E Š E N J E


OBUSTAVLJA SE POSTUPAK prema maloletnom ______________ iz ______________, vođen po zahtevu ___________ javnog tužioca __________ Ktm. br. __________ od __________ godine zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. KZ.