Rešenje po predlogu da se obustavi mera bezbednosti obaveznog 

psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi 

iz člana 81. stav 1. KZ i zameni merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog 

lečenja na slobodi iz člana 82. stav 1. KZ


Član 510. stav 1. ZKP


Kv. br. __________VIŠI SUD u _______________, u veću sastavljenom od sudije _________________, kao predsednika veća i sudija ______________ i ______________ kao članova veća, sa stručnim saradnikom ______________ - zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđene ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela teško ubistvo iz člana 114. stav 1. tačka 11. Krivičnog zakonika (KZ) odlučujući o predlogu KPD Bolnice u ______________ broj ________ od __________ godine da se ukine mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi prema osuđenoj i zameni merom obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi na sednici veća održanoj na dan __________ godine u prisustvu ______________ zamenika javnog tužioca _______________ javnog tužilaštva __________ i _______________ advokata iz ______________, branioca osuđene, doneo jeR E Š E N J E


ODBIJA SE kao neosnovan predlog komisije lekara KPD Bolnice u __________ da se mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi koja je prema ______________ iz ______________ izrečena rešenjem Višeg suda u __________ K. br. __________ od __________ godine zameni merom bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja na slobodi.