Rešenje po predlogu da se obustavi mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi iz člana 81. stav 1. KZ i upućivanje osuđenog na izdržavanje preostalog dela kazne 


Član 510. stav 1. ZKPKv. br. __________


OSNOVNI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća _____________ i članova veća-sudija: ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog ______________ iz ______________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući predlogu zdravstvene ustanove u smislu člana 510. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP), na sednici veća održanoj na __________ godine doneo je
R E Š E N J EOBUSTAVLJA SE primena mera bezbednosti obaveznog psihijatrijskog lečenja i čuvanja u zdravstvenoj ustanovi izrečena ______________ presudom Osnovnog suda u __________ K. br. __________ od __________ godine. 


UPUĆUJE SE osuđeni ______________ na izdržavanje kazne zatvora u KPD __________, koja mu je izrečena istom presudom u trajanju od __ godine i __ meseci i u koju mu se ima uračunati vreme provedeno u pritvoru od __________ godine do __________ godine, zatim vreme provedeno na izdržavanju kazne zatvora u KPD __________ od __________. godine, kao i vreme do sada provedeno u zdravstvenoj ustanovi.