Rešenje o zakonskoj rehabilitaciji 


Član 525. ZKP
Kv. br. __________

VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-sudije _____________ i članova veća-sudija ______________ i ______________, sa sudijskim pripravnikom ______________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv osuđenog ______________, iz ______________, zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz člana 348. stav 2. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), u sednici veća održanoj na dan _________ godine, doneo jeR E Š E N J E


UTVRĐUJE SE ZAKONSKA REHABILITACIJA izrečena presudom Višeg suda _______________ K. br. __________ od __________ godine a kojom je okrivljeni ______________, iz ______________ od oca __________ i majke __________ rođene ______________, rođen u _____________ ____________ godine, a živi u ____________, osuđen zbog krivičnog dela nedozvoljeno držanje oružja iz člana 348. stav 2. u vezi stava 1. KZ na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine, čije izvršenje je primenom člana 65. KZ odloženo za vreme od jedne godine, pod uslovom da u tom roku ne učini novo krivično delo. 


Zakonska rehabilitacija ima se sprovesti u kaznenoj evidenciji.