Rešenje o zabrani napuštanja boravišta uz izricanje neke 

od dodatnih mera 


Član 136. st. 1. i 2. ZKPKi. br. ________
Osnovni sud u _______________, istražni sudija _____________________,  sa zapisničarem ___________________, u krivičnom postupku protiv okrivljenog ___________________ iz ________________ ulica __________________, zbog krivičnog dela teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. stav 4. u vezi sa članom 289. stav 3. u vezi stava 1. Krivičnog zakonika (KZ), odlučujući po predlogu Osnovnog javnog tužilaštva ____________ Kt. br. ________ od ______________ godine, doneo je dana ______________ godine
R E Š E N J E1.         Okrivljenom ____________________ iz ______________ JMBG _____________ sa podacima kao u rešenju o sprovođenju istrage, ZABRANJUJE SE DA BEZ ODOBRENJA OSNOVNOG SUDA U _____________ - NAPUSTI MESTO BORAVIŠTA.


2.         UPOZORAVA se okrivljeni __________________, da protiv njega može biti određen pritvor ako prekrši određenu zabranu.


3.         Izrečena mera može trajati dok za to postoji potreba u toku istrage, a u slučaju da protiv okrivljenog, po završetku istrage, bude podignuta optužnica i ista stupi na pravnu snagu, najduže do pravnosnažnosti presude.


4.         Od okrivljenog ___________________ iz ___________ PRIVREMENO SE ODUZIMA VOZAČKA DOZVOLA, i vreme za koje je vozačka dozvola oduzeta, uračunaće se okrivljenom u eventualno izrečenu meru bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom "B" kategorije.