Rešenje o sukobu mesne nadležnosti 

Član 39. stav 1. ZKP


Kv. br. __________ 
VIŠI SUD u _________, u veću sastavljenom od predsednika veća-suda ______________ i sudija _____________ i _______________, sa sudijskim pripravnikom ________________, zapisničarem - u krivičnom predmetu protiv optuženog ________________, iz ____________, zbog četiri krivična dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1. Krivičnog zakonika (KZ), od kojih jedno u pokušaju, postupajući po predlogu za rešavanje sukoba mesne nadležnosti K. br. _______ od ______________ godine, koji je podneo Osnovni sud u 2)______________, na sednici veća održanoj na dan ____________ godine, doneo je
R E Š E N J EZa vođenje postupka u krivičnom predmetu protiv optuženog __________________, iz ________________, zbog krivičnog dela teške krađe iz člana 204. stav 1. tačka 1 KZ, a po optužnici Osnovnog javnog tužioca iz _____________ Kt. br. __________ od __________ godine, MESNO JE NADLEŽAN Osnovni sud u 1)_____________.