Rešenje o razrešenju branioca 

Član 73. stav 2. ZKP

Ki. br. ___/___


VIŠI SUD u __________, istražni sudija _____________ sa zapisničarem ____________, u krivičnom predmetu protiv okrivljenog ___________________ iz _____________, ul. __________________ br. ____,  zbog krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga iz člana 247. stav 1. Krivičnog zakona (KZ), doneo je na dan _____________ godine

R E Š E N J ERAZREŠAVA SE dužnosti advokat ________________, iz ______________ branilac postavljen po službenoj dužnosti okrivljenom ________________ iz ______________.