Rešenje o razdvajanju postupka 

Član 34. stav 1. ZKPKv. ___/___

VIŠI SUD u _______________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­__________________ i sudija: _______________ i ________________, članova veća, sa stručnim saradnikom ___________________, zapisničarem, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih – 1)___________________ iz ________________, 2)__________________ iz ________________, 3)__________________ iz ________________, 4)________________ iz ____________ i 5)_________________ iz _____________, zbog produženog krivičnog dela falsifikovanje novca iz člana 223. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ) i dr., rešavajući povodom predloga predsednika veća - sudije ____________ da se postupak protiv okrivljene 5)_____________, razdvoji, na sednici veća održanoj na dan ___________. godine, doneo je
R E Š E N J EDa se postupak protiv okrivljene 5)_________________ iz _____________, razdvoji i posebno dovrši pred Višim sudom u _____________.


Protiv ovog rešenja nije dozvoljena žalba.