Rešenje o produženju pritvora posle podnošenja optužnice, a do stupanja optužnice na pravnu snagu


Član 269. stav 2. u vezi sa članom 146. stav 2. ZKP

Kv. br. ___/____
VIŠI SUD u ___________________, u veću sastavljenom od predsednika suda-veća __________________ i sudija: __________________ i _______________, kao članova veća, sa sudijskim pripravnikom _______________, kao zapisničaremu krivičnom predmetu optuženih 1)__________________ iz __________ i 2)___________________ iz ___________, zbog krivičnog dela neovlašćene proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika (KZ), po podignutoj optužnici Višeg javnog tužioca u _____________ Kt. br.___/___ od _______________ godine, rešavajući po službenoj dužnosti, a na osnovu člana 269. stav 2. Zakonika o krivičnom postupku (ZKP)na sednici veća održanoj _______________ godine , doneo je

R E Š E N J E


Na osnovu člana 269. stav 2. u vezi člana 142. stav 2. ZKP
PRODUŽAVA SE PRITVORprotiv optuženih ___________________ iz ______________ i ________________ iz ___________, određen rešenjem istražnog sudije Višeg suda u __________, Kri. br. ___/___ od ___________ godine, s tim što je veće dužno da, i bez predloga stranaka, ispita da li još postoje razlozi za pritvor i da donese rešenje o produženju ili ukidanju pritvora, po isteku svakih 30 dana do stupanja optužnice na pravnu snagu, a po isteku svaka dva meseca, nakon stupanja optužnice na pravnu snagu.